Posted by lusi - 2016-10-11 10:30:06

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 17 Tahun 2016

Tentang

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGI(AT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKIJABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

Download File


Posted by lusi - 2016-11-09 12:22:42

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 5 Tahun 2016

Tentang
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI{AAN KERJA, CACAT, AN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Download File


Posted by lusi - 2016-09-01 11:00:33

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2016

Tentang
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMANHUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/ KOTAMENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI
Download File


Posted by lusi -

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2015

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

Download File


Posted by lusi -

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.I.1/2015

Tentang
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA,DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL

Download File


Posted by admin - 2011-08-24 09:54:15

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010

Tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file


Posted by admin - 2011-08-25 01:29:49

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 10 Tahun 2009

Tentang
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 2008 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2009

Download file


Posted by admin - 2011-08-25 01:51:18

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 39 Tahun 2007

Tentang
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Download file


Posted by admin - 2011-08-25 02:24:46

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 30 Tahun 2007

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Download file


Posted by admin - 2011-09-08 10:19:45

Keputusan bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor : 3719/D/2004

Tentang
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI ADAN ANGKA KREDITNYA

Download file